Terug naar overzicht

Hoe denkt medezeggenschap over reorganisatie?

Hoe gaan andere medezeggenschapsraden van de Stichting Brabantse Hogescholen (SBH) om met de voorgenomen reorganisatie? Dat wil de Faculteitsmedezeggenschapsraad (FMR) van de Faculteit Economie en Management in Breda graag weten. De raad stuurt daarom een brief naar alle collega-medezeggenschapsraden van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ’s-Hertogenbosch (samen SBH).
Het idee voor deze brief kwam van docentlid Willem van de Kieboom, tijdens de raadvergadering van 14 oktober. Hij vindt het raar dat bij een grote reorganisatie de medezeggenschap niet de kans krijgt ‘de praktische invoering van de veranderingen te bespreken’. Per 1 januari worden de eerste stappen van de nieuwe organisatie gezet, maar de medezeggenschapsraden op faculteits- en academieniveau zijn nog op geen enkele manier op de hoogte van de plannen. ‘Ik wil wel eens weten hoe mijn collega’s van de GAMMA, PABO en HTS daarover denken’, merkt de docent op.

Andere leden van de raad opperden dat in feite de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) het gezamenlijke standpunt van de verschillende medezeggenschapsraden uitdraagt. Van de Kieboom bevestigt dit, maar vindt het toch goed het voortouw te nemen om eens een goede inventarisatie te maken. ‘Uit brieven en gesprekken maak ik op dat de GMR ook niet veel grip heeft op deze materie. De oorzaak daarvan ligt volgens mij niet bij de GMR. Als we gezamenlijk aan de Raad van Bestuur van de stichting kunnen melden “wij vinden dit niet leuk”, dan moet dat als boodschap toch iets betekenen? Daarmee kunnen we de GMR een steuntje in de rug geven.’
Docentlid Wim Hoezen is het met Van de Kieboom eens dat dit onderwerp zich leent voor een gezamenlijke aanpak van de raden en dat een brief dus een goed initiatief is.

Bij de vorige raadsvergadering op 30 september had de raad er bij de faculteitsdirectie al op aangedrongen om uit te zoeken hoe het zit met het inspraak- en adviesrecht van de FMR betreffende de reorganisatie. FMR-voorzitter Frans Loots is dat op dit moment aan het uitzoeken. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?