Terug naar overzicht

‘Indianenverhalen gieren door de gangen’

De faculteitsmedezeggenschapsraad (FMR) van de HEAO wil van faculteitsdirecteur Marc Hoornick duidelijkheid over de op handen zijnde reorganisatie van de hogeschool en met name de HEAO. Daarvoor hield de raad 30 september een extra vergadering.
Er is volgens de raad veel onzekerheid onder het personeel. ‘Indianenverhalen gieren door de gangen.’ De raad wilde ook graag weten hoe het zit met het instemmingsrecht. Normaal heeft de raad dit recht bij ingrijpende veranderingen, maar hoe zit dat nu?
Hoornick benadrukte in de vergadering dat voor het project ‘Focus op verbetering’ van de Stichting Brabantse Hogescholen de communicatie wordt verzorgd door de Raad van Bestuur en het programmabureau. Dat is zo afgesproken. Faculteitsdirecteuren hebben daarbij volgens hem geen bevoegdheid, ook niet als het de veranderingen binnen de eigen faculteit betreft. ‘Men heeft dit ingesteld omdat berichten anders met elkaar kunnen conflicteren.’
De directeur wist niet hoe het zat met het instemmingsrecht van de FMR, maar vertelde dat de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wel op grote lijnen heeft ingestemd met ‘Focus op verbetering’. Volgens hem is instemming per faculteit niet verstandig. ‘Dat zou de voortgang frustreren. Het gaat om een collectieve aanpak, die voor de hele hogeschool geldt (onder meer de ondersteunende diensten van de verschillende faculteiten worden samengevoegd, red.).’ Toch gaat hij uitzoeken hoe het zit met het instemmingsrecht van de FMR.
De raadsleden namen geen genoegen met de antwoorden van Hoornick. Kees Jurna: ‘We moeten niet uit de letter van de wet reageren. Wij hebben zorg- en informatieplicht. Onder het personeel is grote beroering, vooral bij de ondersteunende diensten. Indianenverhalen gieren door de gangen. We moeten onze schouders eronder zetten; of dat formeel juist is, is een tweede.’
De voorzitter van de FMR, Frans Loots: ‘We hebben wat opgebouwd en zien het nu door onze vingers wegglippen. We weten niet hoe of wat. Wat moeten we nu? Wat wordt onze rol?’ Wat hem dwars zit is het gebrek aan communicatie en informatie over deze reorganisatie.
Hoornick zegde toe in een formele brief aan de Raad van Bestuur het ongenoegen van de FMR te verwoorden en een duidelijke datum te vragen waarop concrete plannen bekend worden gemaakt. (PM)

Kijk voor het volledige verslag van de vergadering in de papieren versie van Impuls, die 9 oktober verschijnt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?