Terug naar overzicht

Nijs stuurt antifraude-wet naar Kamer

Hogescholen en universiteiten kunnen alleen nog studenten voor bekostiging in aanmerking brengen als naam, adres en woonplaats bekend zijn. Dat is de strekking van het wetsvoorstel ‘Korte Klap’ dat staatssecretaris Nijs vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De IB-Groep gaat de gegevens van de Nederlandse studenten controleren. Gegevens van buitenlandse studenten moeten door de instellingen zelf worden gecontroleerd.
Het wetsvoorstel vloeit voort uit de ‘hbo-fraude’. Die affaire legde op pijnlijke wijze de vinger op de gaten in het huidige bekostigingsssysteem in het hoger onderwijs. Met name de hogescholen maakten daar dankbaar gebruik van.

Toen de eerste versie van ‘Korte Klap’ naar buiten kwam, begonnen de universiteiten meteen te piepen: dankzij het geknoei van de hogescholen dreigden zij extra administratieve rompslomp om de oren te krijgen.
Zo zouden ze een uittreksel uit het personenregister moeten vragen. Dat idee heeft Nijs uiteindelijk geschrapt. Hetzelfde geldt voor de bepaling dat medewerkers van universiteiten niet als student mogen worden ingeschreven. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?