Terug naar overzicht

Onvoldoende aandacht voor spelling

Het middelbaar onderwijs besteedt volgens docenten van de Stichting Brabantse Hogescholen onvoldoende aandacht aan spelling. Maar ook de hogescholen zelf laten het er vaak bij zitten.

Voor de herfstvakantie slaagde vijftien procent van de eerstejaars van de Academie voor Management in Den Bosch voor de spellingtoets. Docente Nicolien Hermens verbindt er liever geen kwalificaties aan, maar denkt dat het ‘studiehuis’ op de middelbare school de boosdoener is. Daar zou meer aandacht aan spreekvaardigheid dan aan schrijfvaardigheid worden besteed.
Ingrid Huijben, docente communicatieve vaardigheden aan de HEAO in Breda, betwijfelt of het studiehuis de oorzaak is. Zij loopt al twaalf jaar mee, en meent dat het vroeger niet veel beter was. Maar zij bevestigt dat veel eerstejaars slecht spellen. De HEAO doeter volgens haar veel aan om dat op te halen. Maar het komt in de praktijk niet voor, dat studenten zakken omdat ze hun spellingtoest niet halen.
Ook haar collega Dorien de Graaf aan de Academie voor Financieel Management vindt de spellingsvaardigheid van studenten bedroevend. Toch is op haar academie de cursus spelling voor eerstejaars Bedrijfseconomie afgeschaft: ‘Wij kunnen onze tijd beter besteden. We moeten veel onderwerpen behandelen zoals presenteren, vergaderen, rapporten schrijven en gespreksvoering.’
‘Huilen met de pet op’ vindt docent Jos Schoots van de Bossche Academie voor Bouwkunde & Civiele Techniek de spelling van veel studenten. Maar de academie doet er volgens hem weinig aan.

Theo Pullens, docent Nederlands aan de PABO in Breda denkt dat er in het onderwijs genoeg tijd aan spelling wordt besteed, maar dat de mentaliteit verkeerd is. Hij pleit voor de ontwikkeling van een ‘spellingsgeweten’: ‘Op de basisschool wordt één à anderhalf uur per week aan spellen besteed. Dat is meer dan genoeg. Dat wordt in het vervolgonderwijs afgebroken, als docenten spelfouten niet meetellen omdat ze vinden dat dat niet met de inhoud van hun vak te maken heeft.’
Pullens vindt dat een verkeerde houding: aandacht voor spelling is volgens hem niet alleen een verantwoordelijkheid van de docent Nederlands. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?