Terug naar overzicht

Pas op voor student-spionnen

Wees alert op studenten en postdoctorale onderzoekers uit landen als Iran, Libië en Noord Korea. Zij kunnen erop uit zijn kennis te vergaren voor massavernietigingswapens.
Die waarschuwing komt van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Volgens de geheime dienst gebeurt het regelmatig dat studenten uit ‘riskante landen’ naar Europese universiteiten en hogescholen komen om kennis op te doen, die gebruikt kan worden voor de productie van chemische en nucleaire wapens. De dienst noemt in dit verband ook Syrië, Pakistan en India.
De laatste twee landen beschikken overigens al over kernwapens. Pakistan dankt zijn nucleaire programma onder meer aan de Pakistaanse onderzoeker Abdul Quadeer Khan, die zijn kennis in de jaren zeventig vergaarde op het ultracentrifugeproject bij de UCN fabrieken in Almelo.

In een speciale brochure roept de dienst behalve universiteiten ook bedrijven en wetenschappelijke instellingen op tot waakzaamheid en het melden van verdachte ontwikkelingen. Zoals een plotselinge toename van van studenten uit een risicoland, of een trainee die opvallend veel belangstelling toont voor een specifiek aspect. Wat dat betreft lijkt het op de vliegschool die alarm moet slaan als de piloot in spe geen belangstelling toont voor lessen in veilig landen. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?