Terug naar overzicht

Rechten in Tilburg start in februari met propedeuse

Hbo-Rechten in Tilburg begint in februari met een propedeuse van de voltijdopleiding. Dit geeft scholieren van het middelbaar beroepsonderwijs die in december uitstromen, de mogelijkheid naadloos door te stromen naar de opleiding.
‘We verwachten dat er onder mbo’ers veel belangstelling zal zijn om door te studeren in de opleiding Hbo-Rechten’, zegt Guido Weers, locatiemanager van de Tilburgse vestiging van de Juridische Hogeschool Tilburg-Den Bosch. De instelling mikt erop dat er een klas van dertig studenten zich voor de studie zal aanmelden. ‘We houden er rekening mee dat het wel eens twee klassen kunnen zijn’, oppert Weers. De tussentijdse instroom is alleen mogelijk in Tilburg en niet in den Bosch. ‘We houden het op één locatie omdat we niet willen versnipperen. Het is niet de bedoeling om straks een halve groep in den Bosch en eveneens een halve klas in Tilburg te hebben.’ Vooruitlopend op de aanwas van nieuwe studenten zijn twee extra docenten aangesteld.
De decanen van de mbo-instellingen zijn op de hoogte van deze nieuwe mogelijkheid. Ook zal tijdens de voorlichtingsdag op 8 november informatie worden gegeven over de start van de propedeuse in februari.
De Juridische Hogeschool ziet af van het voornemen komend studiejaar een deeltijdopleiding Hbo-Rechten te starten. Want het is niet zeker of de instelling de kwaliteit kan waarborgen, stelt Weers. ‘We willen nu eerst onze aandacht richten op het voltijdonderwijs inclusief de secundaire instroom in februari.’
De Juridische Hogeschool Tilburg-Den Bosch omvat de opleidingen Hbo-Rechten in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het instituut is een samenwerkingsverband van de Stichting Brabantse Hogescholen en Fontys Hogescholen. Het is gevestigd in de St. Josephstraat te Tilburg. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?