Terug naar overzicht

Samenwerkingsverdrag met ooster- en zuiderburen

Nederland gaat op het terrein van hoger onderwijs en onderzoek nauwer samenwerken met de buren. Vandaag ondertekent minister Van der Hoeven van onderwijs daartoe de ‘Verklaring van Münster’.
Zij doet dat samen met minister Kraft van Wetenschap en Onderzoek van de naburige Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verklaring zal ook handetekeningen krijgen van Vlaanderen, Luxemburg en mogelijk Nedersaksen.
De ministers Van der Hoeven en Kraft tekenen de verklaring voorafgaand aan een conferentie over de rol van universiteiten in de Europese kennissamenleving. Daar spreekt men over samenwerking op het gebeid van promotie- en onderzoeksopleiding. Die samenwerking wordt nodig geacht om de Europese ambitie waar te maken in 2010 drie procent van het bruto nationaal product in onderzoek te investeren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?