Terug naar overzicht

‘Schutte’ links en rechts onder vuur

De commissie-Schutte heeft het de laatste weken zwaar te verduren. Terwijl HAN-voorzitter Marcel Wintels bijna wekelijks zijn gal spuwt over het ‘fraudeonderzoek’, geeft een voormalige ambtenaar ongevraagd college over de juiste wets-interpretatie.

Mag een universiteit zelf in de buidel tasten om het collegegeld van een talentvolle buitenlandse student te betalen? ‘Nee’, zegt de commissie-Schutte, die in opdracht van staatssecretaris Nijs geprobeerd heeft duidelijkheid te scheppen over een aantal twijfelachtige bekostigingspraktijken in met name het hbo. Fout geantwoord, zegt Mr. Ruud Louw.

Ruud wie? De oud-ambtenaar van het ministerie van Onderwijs geniet niet zoveel bekendheid. Hij werkte er tussen 1973 en 1997 en was naar eigen zeggen mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de wetgeving voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Een woordvoerder op het departement bevestigt dat. Over eventuele onmin tussen Louw en zijn voormalige werkgever is de zegsman helemaal niets bekend.
Kennelijk gaat de wetsinterpretatie Louw aan het hart, want hij heeft Schutte er onlangs nog een brief van elf a4-tjes over gestuurd. De boodschap luidt dat de commissie in haar kruistocht tegen het gerotzooi met overheidsgeld teveel haar heil zoekt in allerlei onwerkbare, priegelige regeltjes.
Ten onrechte, meent Louw. Waarom zou een hogeschool geen onderwijs in het buitenland mogen geven? De ex-ambtenaar vindt het niet zo voor de hand liggen. Maar als een hogeschool toch wil bijklussen met het onderwijs aan Indonesische studenten, kan dat waarschijnlijk goedkoper in de ‘Gordel van smaragd’ dan hier. Niks mis mee, als de studenten maar niet meetellen voor de rijksbijdrage.
Wat volgens Louw veel meer zoden aan de dijk zet, is om hogeschoolbestuurders hoofdelijk aansprakelijk te maken voor de handel en wandel van een hogeschool. Ook zou de wetgever kunnen denken aan enige bepalingen over bestuurlijke integriteit. Met een forse bijlage over wat dat behelst.

Onderwijl vuurt collegevoorzitter Marcel Wintels van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in verschillende media bijna wekelijks zijn pijlen af op een andere kernactiviteit van de commissie-Schutte: het in kaart brengen van aard en omvang van de onregelmatigheden in bve, hbo en wo. In zijn eigen huisorgaan Sensor laat hij optekenen dat dit onderzoek misschien wel vijftig miljoen euro gaat kosten om een paar miljoen aan gesjoemel op te duiken. ‘Belachelijk’.
Wintels figureerde met de HAN in één van de pilot-onderzoeken naar de ‘fraude’ – en heeft zijn buik al vol van de commissie voor het echte onderzoek goed en wel begonnen is. Onder zwaar protest van het college sleepte de hogeschool een half lokaal dozen vol jaarrekeningen, studentgegevens, roosters, notulen en vergaderafspraken aan. ‘Inhoudelijk waren de eisen allemaal onmogelijk, qua timing helemaal, midden in de vakantie’, aldus Wintels in Sensor. Hij is bang dat het fraude-dossier de sector nog jaren zal achtervolgen.

En de commissie Schutte? Die gaat lopende het onderzoek niet op haar werkwijze in. Wordt vervolgd. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?