Terug naar overzicht

Tegenvallende interesse voor raadswerk

Er komen geen verkiezingen voor een nieuw studentlid in de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Van de 19 geïnteresseerden heeft slechts één student zich kandidaat gesteld.

Het nieuwe lid van de studentenfractie Inspraak is Floris Heemstra, eerstejaars Commerciële Economie. Onlangs reageerden 19 geïnteresseerden op een e-mailtje waarin aan studenten werd gevraagd zich kandidaat te stellen. Dat kon tot vandaag. Behalve de CE-student heeft niemand zich gekandideerd.
Volgens Mark Haers, lid van de studentenfractie, hebben negen aspirant-kandidaten zich afgemeld. Redenen waren dat zij het niet kunnen combineren met stage of afstuderen. Een mogelijke kandidaat koos ervoor actief te worden voor een politieke partij. ‘Het is niet wat ik ervan verwacht had’, reageert Haers op het teleurstellend aantal kandidaten. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?