Terug naar overzicht

Vacature Internationalisering niet opgevuld

Thieu Rutten, directeur Internationalisering bij de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, gaat per 1 december met vervroegd pensioen. De vacature zal niet worden opgevuld vanwege de op handen zijnde reorganisatie en samenvoeging van de ondersteunende diensten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant.
Internationalisering valt nu onder het Bureau Innovatie & Kwaliteit (I&K), dat mogelijk opgaat in het op te richten Leer- en Innovatiecentrum (LIC). De taken van de afdeling Internationalisering worden waarschijnlijk ondergebracht in het LIC, de te vormen International School en het nieuwe Bureau Studentenzaken.
Rutten vindt het logisch dat de taken die hij onder zijn hoede had, worden verdeeld op centraal en decentraal niveau. Want sommige aspecten hebben betrekking op beide hogescholen (beleidsadvisering) en andere raken direct de studenten (beurzen). Hij tekent daarbij aan dat onduidelijk is wat de inbedding zal zijn van de International School. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?