Terug naar overzicht

‘Vermeend tegen volledig leenstelsel’

Het door het Centraal Planbureau gesuggereerde sociaal leenstelsel als studiefinanciering zet geen zoden aan de dijk. Wat de commissie Vermeend betreft is een volledige lening althans niet aan de orde.
Officieel worden de bevindingen van de commissie, die op zoek moest naar modellen voor vernieuwing van de studiefinancioering, pas morgen gepresenteerd. Commissievoorzitter Willem Vermeend wilde dan ook nog geen commentaar geven, maar diverse andere partijen hebben alvast hun reactie geuit.
De commissie acht het bewezen dat een volledige lening niet wenselijk is. Meer dan kwart van de middelbare scholieren heeft namelijk aangegeven niet voor hoger onderwijs te voelen als ze de volledige kosten later moeten terugbetalen.
Wel concludeert Vermeend dat de student in de toekomst meer en langer moeten lenen. Op welke wijze dat invulling moet krijgen, is nog onduidelijk. Bovendien was het niet aan de commissie om dat te bepalen. Die moest ‘slechts’ inventariseren welke stelselherzieningen mogelijk zouden zijn.
Uit de bevindingen van deze commissie zou een volgende, verse commissie moeten kiezen wat de beste optie is voor de stufi van de toekomst.

ISO en LSVb zijn in ieder geval blij dat de commissie de leenangst heeft erkend. ISO laat ook weten dat wat haar betreft het huidige stufi-stelsel – deels lenen, deels een gift van de overheid – kan blijven als basis.

De commmissie Vermeend werd in het leven geroepen door het eerste kabinet Balkenende, teneinde alternatieven te bedenken voor de prijzige stufi. Aanleiding om nog eens naar de studiefinanciering te kijken was onder meer een discussion-paper van het Centraal Plan Bureau, waarin werd gepleit voor een leenstelsel. Dat zou de staat 3,2 miljard euro kunnen schelen.
Diverse deelnemers van de commissie uitten overigens hun twijfels bij doel en samenstelling. Toenmalig LSVb-voorzitter Noortje van der Meij noemde het overleg ‘een tandeloos monster’ vanwege de enorme omvang van de commissie en de opdracht. Een verkenning was immers al eerder uitgevoerd, meende de bond.
Later wilde LSVb uit ‘Vermeend’ stappen, omdat het teveel naar het leenstelsel zou neigen. Datzelfde leenstelsel kreeg deze nazomer meer gewicht, doordat het CPB de plannen van discussiepunt promoveerde tot onderdeel van de Macro Economische Verkenningen. Vermeend zelf betichtte de studentenbond van intellectuele chantage, maar koos eieren voor zijn geld en sloeg aan het herschrijven. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?