Terug naar overzicht

Vijfendertig functies voor zeventig managers

In de vorige week aangekondigde plaatsingsprocedure voor het nieuwe management van de Avans Hogeschool heeft de Raad van Bestuur ruime keus. Er staan zo’n zeventig managers uit de oude organisatie klaar om circa vijfendertig management- en staffuncties in de nieuwe organisatie te vervullen.
Dat deelde Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur, gisteren mee aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur beantwoordde vragen die bij de GMR waren gerezen over de benoeming van het nieuwe kader.
Het merendeel van de managers wordt benoemd in de achttien beoogde academies. De meeste academies zullen een eenhoofdige, sommige een tweehoofdige directie krijgen. Zo krijgt de grootste academie, Sociale Studies, twee directeuren, één in Den Bosch en één in Breda.
Voor het Leer- & Innovatiecentrum (LIC) wordt gedacht aan een driehoofdige directie. Naar verluidt komen er tevens drie ‘focusmanagers’ (bedoeld voor stichtingsbrede veranderprojecten) en een manager boven elk van de drie beoogde ondersteunende diensten. De strategische staf zou uit een handvol adviseurs van het bestuur gaan bestaan.

De benoemingen moeten 1 januari rond zijn, of, als dat niet lukt, ‘hooguit 1 februari’, verklaarde Koopman.
De GMR toonde zich bezorgd over de continuïteit in de periode tussen de benoeming en de operationele invoering van de nieuwe structuur op 1 september. De zittende managers die niet de positie krijgen die ze ambiëren zullen zich professioneel moeten blijven gedragen, vond men.
Ook wilde men weten hoe de Raad van Bestuur zich de overdracht van het management van de oude structuur naar het management in de nieuwe structuur voorstelt. Koopman zei dat dat telkens per situatie zal worden bekeken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?