Terug naar overzicht

Visitatiecommissie overwegend positief over Bestuurskunde

De Visitatiecommissie is goed te spreken over de opleiding Bestuurskunde van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. ‘We hebben allerlei positieve kwalificaties uit te delen. En een paar verbeterpunten’, zei commissievoorzitter Arno Korsten gistermiddag.

‘Toen we het zelfevaluatierapport lazen dachten we: wat een juichend verhaal. We hebben geprobeerd het door te prikken. Dat is voor een groot deel niet gelukt. Het verhaal is grotendeels overeind gebleven’, stelde voorzitter Korsten, na een tweedaags bezoek van de Visitatiecommissie.
In een voorlopig oordeel (de andere drie opleidingen in het land moeten nog bezocht worden, dus er is geen vergelijking mogelijk) gaf hij aan positief te staan ten opzichte van de Bossche opleiding. Zo vond hij het beroepsbeeld helder, goed vertaald in competenties en het binnenschools curriculum voldoende. ‘Docenten staan voor competentiegericht leren en voor de opleiding. Daar hebben we waardering voor.’
Ook oordeelt de commissie positief over de werkvormen, is het studiemateriaal verzorgd en de selectie van de propedeuse ‘in orde’. Een verbeterpunt vormt de matige toestroom van studenten en daar is ook aandacht voor, constateerde de voorzitter. De contacten met het beroepenveld zijn ‘redelijk’, maar ‘u moet nog meer naar buiten treden’. Verder vindt de commissie dat de organisatie van de opleiding goed in elkaar steekt, er een stimulerende cultuur heerst (‘Er is zelfs trots’) en dat de kwaliteitszorg toereikend is.
Een van de kritiekpunten van de vorige Visitatiecommissie in 1996 was dat de opleiding te weinig innovatief is. Dat heeft de opleiding volgens de commissie ter harte genomen. De opleiding is volledig vernieuwd. ‘Dat bent u nu in sterke mate geworden.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?