Terug naar overzicht

Actieplan kamernood ‘bijzonder teleurstellend’

Laat rijke corporaties betalen voor nieuwe kamers. Plaats studenten in asielzoekerscentra of boven winkels. Laat ze de kamer vrijmaken na de studie. En vertel particulieren dat ze de eerste negen maanden van een vervelende huurder afkunnen – dat helpt ze over de streep.
Deze ideeën heeft minister Sybilla Dekker (VROM) gepresenteerd in haar plan tegen de woningnood onder studenten. De Tweede Kamer dringt al lang aan op actie, omdat de kamernood zich allang niet meer beperkt tot ‘rampsteden’ Amsterdam en Utrecht. Tienduizenden studenten in Nederland zijn vruchteloos op zoek naar een hok.

Het departement ziet op de korte termijn een urgent tekort van ongeveer 15.000 eenheden. Ongeveer negentig corporaties in 18 studentensteden willen samen 12.000 eenheden realiseren. Voor de kosten – tweehonderd miljoen euro – zijn bijdragen nodig van de rijke huisvesters. Die zullen daarop worden aangesproken door de minister.
Verder verwacht Dekker dat de dalende instroom van asielzoekers soelaas zal bieden. Tot 2005 zullen zo’n 800 mobiele vierkamerappartementen vrijkomen, samen goed voor ruim 3000 studentenkamers. De minister heeft al contact opgenomen met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Tot vreugde van de D66-fractie, die het idee in juni had geopperd. In Enschede wordt al van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Overigens ziet Dekker geen kamertekort. Er is een ‘overschot van 4.000 onzelfstandige eenheden’. Alleen worden 35.000 kamers bezet gehouden door (ex-)studenten die vergeefs zoeken naar zelfstandige woonruimte met eigen ingang, keuken, douche en wc. Daar zit het echte tekort, schrijft de minister. De door opeenvolgende VROM-ministers bepleite doorstroming zal bij ‘oplopend’ woningtekort ‘niet eenvoudig’ op gang komen.

Kences, een koepel van acht studentenhuisvesters, laat geen spaan heel van de notitie. ‘Geen huursubsidie voor kamerbewoners, terwijl de Tweede Kamer zich daar in december vorig jaar unaniem voor heeft uitgesproken. Geen actie van de minister om de ombouw van kantoren tot kamers te stimuleren’, aldus directeur Gijsbert Mul. ‘Wat de minister nu presenteert, is gewoon bestaand beleid.’
Uitzondering is het idee om de mobiele prefabwoningen van de CAO te gebruiken. ‘Maar die moeten we transporteren en na vijf jaar verplicht slopen. Zelfs als we ze gratis krijgen, lijden we er al verlies op. En de CAO vraagt 75 euro per vierkante meter’, aldus Mul.
Volgens de Kences-directeur wordt de behoefte aan kamers ernstig gebagatelliseerd. ‘De minister begaat een blunder door te spreken van een overschot van vierduizend kamers. Leg dat maar eens uit aan al die studenten die geen woonruimte kunnen vinden.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?