Terug naar overzicht

Avans in buitenland ‘University’

De Avans Hogeschool laat zich in het buitenland met ‘University’ aanspreken. Dat heeft de Raad van Bestuur besloten. De naamgeving van de achttien academies nieuwe stijl is op het laatste moment aan die keuze aangepast.

Vorige week was na veel wikken en wegen de complete lijst met namen van academies en bacheloropleidingen vastgesteld. Op die lijst de Nederlandse en Engelse aanduidingen. In het Nederlands wordt, behalve bij de Juridische Hogeschool die samen met Fontys wordt gedreven, aan elke naam toegevoegd: ‘Avans hogeschool’. In vertaling werd dit telkens: ‘Avans university of professional education’. Maar op het laatste moment heeft de Raad van Bestuur zich bedacht. Het is nu kortweg: ‘Avans University’.
Tot de toevoeging ‘of professional education’ was enkele jaren geleden door de HBO-raad geadviseerd bij wijze van compromis met de Nederlandse universiteiten. Die waren verstoord door het voornemen van de hogescholen om zich in het buitenland ‘university’ te noemen.
‘Maar ik heb de indruk dat een heleboel hogescholen zich in de praktijk inmiddels zonder meer university laten noemen’, verklaart bestuursvoorzitter Harry Koopman. Hij ziet bovendien verwarring opdoemen met de aanduiding van een specifieke groep beroepsopleidingen in Duitsland: ‘een soort mbo-plus in samenwerking met het bedrijfsleven’. Die heten ter onderscheiding van andere vormen van hoger beroepsonderwijs in het Engels ook ‘university of professional education’.

Door de weglating zullen de naambordjes en briefhoofden alvast een stuk overzichtelijker worden, al zijn, zoals uit onderstaand overzicht mag blijken, sommige benamingen nog een hele mond vol.
Merk op dat de Engelse naamgeving al is aangepast aan de clustering in brede bachelors, die momenteel volop aan de gang is. Verder valt op dat zes van de achttien academies meerdere bacheloropleidingen omvatten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?