Terug naar overzicht

Bedrijfseconomie Den Bosch trekt minder studenten

‘Zorgwekkend’ noemt Hans Gruijters, waarnemend directeur van de Academie voor Financieel Management, de dalende studentenaantallen. Vooral de dalende instroom van 28 procent bij Bedrijfseconomie (88 studenten in 2003 tegenover 121 vorig jaar) vraagt om aandacht.
In totaal staan per 1 oktober 2003 324 studenten ingeschreven bij de opleiding. Een daling van 17 procent ten opzichte van de 391 ingeschreven studenten vorig jaar, zo blijkt uit de kwartaalrapportage van de academie. Met de deeltijdafdeling Bedrijfseconomie en de – relatief nieuwe – opleiding Accountancy gaat het goed. Accountancy is zelfs gegroeid van 23 naar 79 studenten.
De reden voor de verminderde belangstelling voor Bedrijfseconomie is nog onbekend. Aanvankelijk zouden de instroommotieven van de huidige eerstejaars tegelijk met die van de Academie voor Marketing & Internationaal Management worden onderzocht, maar dat is door tijdgebrek niet doorgegaan. Gruijters gelooft niet dat er nog winst valt te behalen met voorlichtingsactiviteiten, zo zei hij tijdens de vergadering van de academieraad: ‘We gaan al naar scholen, we staan al op de open dagen. We doen nu al overal aan mee.’ Hij gelooft dat de academie zich meer moet beroepen op het onderscheidende element van de AFM, namelijk dat het hele onderwijsprogramma draait via de Digitale Leeromgeving (DLO).

Verder is groei alleen mogelijk als er meer opleidingen komen, dus wil de vervangend directeur het onderzoek daarop richten. Ten eerste kan worden gekeken naar bestaande opleidingen als ‘financial Services management’. Ook een kort hbo-traject gericht op financiële kaderfuncties is een mogelijkheid. Ten slotte moet de haalbaarheid worden onderzocht van afstudeervarianten binnen de bachelor of economics, bijvoorbeeld op het gebied van bouweconomie of non-profitorganisaties.

Groei van de deeltijdopleidingen ligt niet meteen voor de hand aangezien dezelfde opleidingen in Eindhoven (Fontys) en Breda (Hogeschool Brabant) worden aangeboden. In de kwartaalrapportage wordt zelfs de vraag gesteld of AFM bij de huidige studentenaantallen wel in staat is om zelfstandig een deeltijdvariant te behouden. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?