Terug naar overzicht

Bestuur krijgt overbodige instemming met reorganisatie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) had er eigenlijk alleen maar zijn mening over mogen geven, maar vermoedelijk door een vergissing werd het onverwacht een keus tussen ja of nee. De Raad van Bestuur kan echter opgelucht adem halen, want, bedoeld of niet, de GMR heeft dinsdag zijn instemming afgegeven voor het reorganisatieplan van de Stichting Brabantse Hogescholen.

Reorganisatieplannen kunnen niet worden doorgevoerd zonder dat ze ter instemming aan de vakorganisaties zijn voorgelegd. In de regels voor medezeggenschap is vastgelegd, dat onderwerpen waar de vakbonden instemmingsrecht op hebben niet ook nog eens aan de instemming van de GMR worden onderworpen. Wel moet de Raad van Bestuur dan soms tevens advies vragen aan de medezeggenschapsraad, zoals in geval van een reorganisatie. Helemaal volgens het boekje had de Raad van Bestuur dan ook op 7 oktober besloten het plan voor advies aan de medezeggenschapsraad voor te leggen.
Het reorganisatieplan is intussen al met de vakbonden doorgesproken. Die wachten doorgaans het advies van de medezeggenschapsraad af alvorens ze hun definitieve instemming afgeven. Maar omdat de gesprekken positief waren verlopen, mocht worden verwacht dat na een positief oordeel van de GMR het groene licht zal worden gegeven.
Maar in afwijking van de regels en het eigen besluit vroeg de Raad van Bestuur ook aan de GMR instemming. ‘Die kunnen ze krijgen, ook al hadden ze die helemaal niet hoeven vragen’, was de laconieke reactie van de medezeggenschapsraad afgelopen dinsdag. Zodat we nooit zullen weten wat er gebeurd zou zijn als de overbodige instemming zou zijn geweigerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?