Terug naar overzicht

Brievenlawine laat veel vragen over plaatsing onbeantwoord

Bijna alle medewerkers van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch hebben deze week een brief gekregen, waarin wordt meegedeeld in welke eenheid ze na de reorganisatie op 1 januari thuishoren. Maar een kleine tweehonderd medewerkers lazen in hun brief, dat over de positionering van hun functie nog geen beslissing is genomen.
Voor de meeste medewerkers was de nieuwe positionering voorspelbaar. Maar er zijn ook twijfelgevallen. Begin deze maand kwam tijdens personeelsbijeenkomsten al naar voren dat voor bepaalde categorieën van het personeel niet op voorhand duidelijk is waar ze in de nieuwe organisatie terecht zullen komen. Met name managementassistentes bleken zulke uiteenlopende takenpakketten te hebben, dat een éénduidige beslissing niet voor de hand lag. Ook voor sommige andere functies, zoals onderwijskundigen en werkplaatsassistenten, bleef het de vraag waar ze in de nieuwe structuur thuishoren.

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari nagenoeg alle ondersteunende taken zijn ondergebracht bij een van de centrale ondersteunende diensten of bij het Leer- & Innovatiecentrum (LIC). Tot nu toe zijn veel ondersteuners werkzaam in faculteiten en academies. Maar taken die heel dicht bij het onderwijsorganisatie liggen, zoals directiesecretariaten zouden misschien toch daar moeten blijven, was de overweging.
Daarover beloofde interim-manager ondersteunende diensten Tjibbe Stelwagen tijdens de personeelsbijeenkomsten nadere beslissingen. Eind november zouden alle medewerkers per brief ingelicht worden over de keuzes.
Maar voor een groot deel van de twijfelgevallen bleef ook deze week het verlossende woord uit, omdat de bestaande takenpakketten nog niet voldoende in kaart zijn gebracht. Binnen anderhalve week moeten nu alsnog knopen worden doorgehakt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?