Terug naar overzicht

Dienstenraad van start

De Hogeschool ’s-Hertogenbosch kent sinds vandaag een Dienstenraad. Deze raad adviseert de Raad van Bestuur over zaken die het ondersteunend personeel aangaan.

Het personeel van de ondersteunende diensten en de stafbureau’s had tot op heden geen stem in de bestaande medezeggenschapsraden. Tegen de achtergrond van de op handen zijnde reorganisatie en samenvoeging van de Ondersteunende Diensten van de Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch, werd de oprichting van de Dienstenraad nodig geacht.
Vertegenwoordigd zijn: Bureau Innovatie & Kwaliteit, de Facilitaire Dienst, de Hogeschooladministratie en de afdeling Informatietechnologie, Beheer & Ondersteuning (IBO)/Mediatheek. De Bestuursdienst, Bureau Communicatie en het Bedrijfsbureau worden nog benaderd om een vertegenwoordiger af te vaardigen.
Voor de Dienstenraad bestaat formeel geen reglement. De raad kan naar eigen inzicht gevraagd en ongevraagd advies leveren aan de Raad van Bestuur. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zal de adviezen van de Dienstenraad ter harte nemen. Ad Vogels, hoofd van de afdeling IBO, vertegenwoordigt de Raad van Bestuur tijdens de vergaderingen van de Dienstraad. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?