Terug naar overzicht

Grijze golf zwelt nog even door

Door de grijze golf lopen steeds meer werknemers van hogescholen tegen de top van hun salarisschaal. In 2002 zat 51,7 procent tegen aan zijn maximum, tegen 50,3 procent in 2001. Dat blijkt uit de HBO Management Informatie 2003.
Het aandeel vijftigplussers steeg van 33,4 procent in 1998 tot 37,9 procent in 2002. Aan de onderkant van het personeelsbestand bleef het aandeel werknemers onder de dertig stabiel op 7,9.
Daarmee verouderde het personeelsbestand licht. In 2001 was het gemiddelde personeelslid nog 44,7 jaar, vorig jaar was dat 44,9 jaar. Dat komt vooral door het hoge moyenne bij de mannen (47 jaar). De vrouwen zijn met een gemiddelde van 42,4 iets jeugdiger.

Vrouwen zijn nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd aan de top van het salarisgebouw. Ze maken 46 procent van het totale personeelsbestand uit, maar in de schalen dertien en hoger is dat aandeel maar 18,2 procent.

Overigens zal de grijze golf de komende jaren verdwijnen. Het aandeel vijfenvijftigplussers steeg van 16,8 procent in 2001 naar 18,5 procent vorig jaar, terwijl het percentage tussen de 50 en 55 al daalde van 20,5 naar 19,4. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?