Terug naar overzicht

‘Ik wil gewoon leuk werk’

De opkomst was groter dan verwacht. Enkele honderden medewerkers kwamen af op de bijeenkomst voor ondersteunend personeel op de Hogeschool Brabant in Breda, waarop uitleg werd gegeven over de reorganisatie. ‘Het gaat me niet om de baangarantie, ik wil gewoon leuk werk’, was een opmerking van een bezoeker.
Er zijn al vaker uitlegrondes geweest over de reorganisatie, maar zo druk als in Breda vandaag was het nog niet. Ook in Den Bosch en Tilburg zijn de afgelopen dagen bijeenkomsten gehouden.
De aanwezigen wilden vooral weten waar ze in de nieuwe organisatie van Avans Hogeschool (Hogeschool Brabant én fusiepartner Hogeschool ‘s-Hertogenbosch) terecht komen en hoe dat in zijn werk gaat. Wanneer krijgen ze wat te horen? Kunnen ze bezwaar maken? Wanneer wordt henzelf gevraagd wat ze willen? Hoe zit het met tijdelijke contracten?
Grootste verandering vanaf 2004 is dat de ondersteunende diensten van de verschillende faculteiten (in Breda en Tilburg) en academies (in ‘s-Hertogenbosch) worden gecentraliseerd. De ondersteuning op het gebied van onderwijs wordt ondergebracht in het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). De faculteiten van de Hogeschool Brabant en de academies van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch worden verdeeld in achttien academies.
Medewerkers krijgen in november een brief thuis waarin staat onder welke afdeling ze vanaf september 2004 gaan vallen. Ze kunnen daar bezwaar tegen maken. Van januari tot juni worden de functies verder uitgewerkt, vanuit het principe ‘man volgt werk’. Werknemers worden geplaatst, ze kunnen dus niet vrijuit solliciteren op een functie. Ze kunnen wel aangegeven wat ze graag willen doen. Vanaf september worden de functies van kracht. Wie een tijdelijke aanstelling heeft moet er niet op rekenen dat dit een vaste aanstelling wordt. Onder meer Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur, Tjibbe Stelwagen, extern adviseur en het hoofd Personeel & Organisatie en Teun van Beusekom beantwoordden de vragen.
Van Beusekom merkte nog op dat er geen 55- of 58-plus regeling komt. Door de natuurlijke afvloeiing vertrekken genoeg mensen om de geplande bezuinigingen te kunnen halen. De school wil op de ondersteunende diensten twintig procent bezuinigen. Dit moet deels gehaald worden door efficiënter te werken en goedkoper in te kopen, bijvoorbeeld door centraal computers aan te besteden en deels door natuurlijk verloop.
‘We praten nu alleen over de zakelijke kanten van de reorganisatie. De leiding heeft ook aangegeven dat er meer samenhang moet komen, dan begrijp ik niet waarom er in deze plannen niet gedacht is aan de oprichting van een personeelsverening’, was een reactie van een medewerker.
Flexibiliteit staat in de nieuwe organisatie voorop, maar niet iedereen zit hierop te wachten, bleek tijdens de bijeenkomst. ‘Ik ben iemand die liever blijft zitten waar hij zit. Krijg ik straks een probleem?’ Teun van Beusekom was hier duidelijk over. ‘Ja’. Hij voegde eraan toe dat de stichting haar werknemers de kans wil bieden te rouleren en hen daarbij de mogelijkheid wil bieden via opleidingen een andere functie uit te gaan oefenen.
Benadrukt werd dat personeel met vragen terecht kan bij het eigen management, de helpdesk van P&O (telefoonnummer: 5250555) of bij het projectbureau op blackboard, dat binnenkort op intranet komt. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?