Terug naar overzicht

Innovatieplatform: leges omlaag, procedures korter

In de concurrentieslag om buitenlandse studenten en kenniswerkers mag Nederland zich niet langer uit de markt prijzen. De leges voor verblijfsvergunningen moeten fors omlaag en de procedures moeten eenvoudiger en korter. Dat advies krijgt het kabinet van het Innovatieplatform.
Het platform heeft tot taak de kenniseconomie van papieren doelstelling tot realiteit te promoveren. Daarmee geeft het gezelschap onder leiding van Jan Peter Balkenende gehoor aan een aanhoudende klaagzang uit de academische wereld.

De universiteiten vinden dat Nederland buitenlands talent afschrikt door de ellenlange procedures voor verblijfs- en werkvergunningen. Bovendien steeg de prijs voor tijdelijke verblijfsvergunningen in één jaar tijd van 56 euro naar 430 euro. Het zo broodnodige academisch talent zou daardoor op het idee kunnen komen om in plaats van Nederland ‘dan maar Denemarken’ te doen.
‘Het Innovatieplatform pleit voor een drastische verlaging van de leges’, zegt Douwe Breimer, rector van de Leidse universiteit en mede-opsteller van het advies. Hij denkt daarbij aan ‘hooguit vijftig euro’ voor een tijdelijke verblijfsvergunning. Met zo’n bedrag loopt Nederland weer in de pas met omringende landen.
Ook zou er één loket moeten komen voor alle documenten: visum (indien nodig), verblijfs- en werkvergunning. Breimer denkt aan een procedure van ‘een maand’. Om onnodige vertraging te voorkomen, wil het Innovatieplatform een website waarop precies staat welke papieren de aanvrager moet inleveren.
Naar verluidt heeft het kabinet een ‘sense of urgency’ om de problemen nu echt aan te pakken, door de betrokken ministeries beter met elkaar samen te laten werken. Tot nu toe werken de verschillende departementen nog teveel langs elkaar heen, meent het Innovatieplatform.

De kennislobby, onderwijsminister Maria van der Hoeven incluis, liep bij opeenvolgende bewindspersonen van Vreemdelingenzaken vergeefs te hoop tegen de hoge leges. Ideeën voor snellere procedures via één loket voor kenniswerkers zijn al door diverse departementen gepresenteerd, zonder tastbaar resultaat. Kamervragen over trage visaverstrekking aan buitenlandse studenten mochten evenmin baten.
De gevolgen zijn ook Breimer bekend. Zo hebben tientallen studenten van de Rijksuniversiteit Groningen niet met hun studie kunnen beginnen omdat ze hun visum niet op tijd in bezit hadden. Aan de Technische Universiteit Delft is de start van enkele internationale masters vertraagd door de stroperige procedures. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?