Terug naar overzicht

ISO tegen op straat zetten afgestudeerde

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zit op dit moment nog niet te wachten op een zogenaamd campuscontract. Die maakt het mogelijk om een student na afronding van zijn studie uit zijn kamer te zetten.
Het campuscontract maakt deel uit van het actieplan dat minister Dekker (Ruimtelijke Ordening) heeft uitgedokterd om de woningnood onder studenten te lijf te gaan. Hiervoor is overigens wel een aanpassing in de wet nodig, want op dit moment is zo’n tijdelijk contract niet mogelijk.

Het ISO vindt het idee op zich niet slecht, maar wel te voorbarig. ‘Eerst bouwen, dan pas mensen wegsturen’, laat voorman Perke Rombouts weten. Op de zwaar overspannen sociale woonmarkt is in de eerste plaats meer ruimte nodig: kamers voor studenten, zelfstandige woonruimte voor de afgestudeerde doorstromers. ‘Het campuscontract is pas een mogelijkheid wanneer het totale huisvestingsprobleem is opgelost’, heeft Rombouts in een brief aan de bewindsvrouw laten weten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?