Terug naar overzicht

Kennisdeling

Focus op Verbetering. Benieuwd naar de stand van zaken? Ga naar Blackboard. Heel veel mappen van projecten. Bijna evenveel lege mappen. Nauwelijks of geen informatie dus. Maar er is een project kennismanagement. Over kennis verzamelen en kennis delen. Daar zou je toch iets van kunnen verwachten. Mis. Zelfs over kennisdeling wordt geen kennis gedeeld.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?