Terug naar overzicht

Salarissen Raad van Bestuur ‘binnen 1 à 2 jaar openbaar’

Wat de leden van de Raad van Bestuur verdienen is binnen één à twee jaar per persoon openbaar. Dat is de verwachting van Frans van Kalmthout, zelf lid van de Raad van Bestuur.
Hij wil daarop niet vooruitlopen en geeft nu geen details. Uit het laatste nummer van het HBO-Journaal bleek dat de Stichting Brabantse Hogescholen in 2002 de hoogste bestuurskosten per 10.000 studenten van alle hbo-instellingen had.
De cijfers die het HBO-Journaal verzamelde zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van hogescholen. Daarin moeten sinds 2001 de bestuurskosten zijn vermeld. In de jaarrekening 2002 staat vermeld dat de bezoldiging in 2001 van de Raad van Bestuur opgeteld 727.000 euro bedroeg; in 2002 was dat bedrag opgelopen tot 821.000 euro. In het ranglijstje van het HBO-Journaal gaat de Stichting Brabantse Hogescholen daardoor ruim aan kop met 478.000 euro per 10.000 studenten. Dat is 90.000 euro meer dan het op één na duurste bestuur in hbo-land: dat van Saxion Hogescholen in Deventer en Enschede.
De opvallende koppositie van de Stichting Brabantse Hogescholen wordt volgens Van Kalmthout verklaard door de omvang van het bestuur: vijf leden, waar vergelijkbare hogescholen het doorgaans met twee à drie bestuurders doen. Hij wijst erop dat de omvang van de Raad van Bestuur inmiddels volgens plan is teruggebracht tot drie personen. ‘In 2003 zullen de bestuurskosten dus aanmerkelijk lager liggen.’

Achter de schermen onstond commotie over de toelichting die Van Kalmthout volgens het HBO-Journaal verder nog gaf. Hij zou gezegd hebben, dat de honorering binnen de Raad van Bestuur in 2002 is geharmoniseerd: de vergoedingen van de voormalige leden van het College van Bestuur van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch zouden zijn opgetrokken aan die van de Hogeschool Brabant. Navraag wijst uit dat het hier om een niet-geautoriseerde tekst gaat, die de redactie van het blad abusievelijk heeft afgedrukt. Van Kalmthout wilde deze passage er niet in omdat hij niet precies wist hoe het zat. Desgevraagd kan hij nog steeds geen uitleg geven, omdat het ’technisch ingewikkeld in elkaar zit’.
Ook wil hij nu niet op de honorering van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur ingaan. Hij rekent erop dat die openheid er binnen een à twee jaar komt gezien de politieke druk in de Tweede Kamer. Die dringt aan op openheid over topsalarissen in de semi-publieke sector. Hij wil de discussie daarover best aangaan, maar dan ‘in het kader van het brede maatschappelijke debat’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?