Terug naar overzicht

Specifieke invulling majors Academie voor Sociale Studies bekend

Hulp verlenen via muziek, schilderen, drama of kunst, voorheen was het alleen voorbehouden aan creatief therapeuten of muzisch therapeuten. Maar als volgend jaar de nieuwe academies starten, kunnen studenten zich ook bij Avans Hogescholen specialiseren in die richting.
De major Creatief Agogisch Werk van de Academie voor Sociale Studies (nu nog de sociaal-agogische afdelingen van de faculteit Gamma in Breda en de Academie voor Gedrag & Maatschappij in Den Bosch) gaat zich richten op het trainen van deskundigen die met creatieve middelen en methoden moeten inspelen op hulp- en dienstverleningsvragen. Dat bleek gisteren tijdens de gezamenlijke studiedag.
Het verschil met de creatief therapeut is dat de creatief agoog gebruik maakt van verschillende muzische middelen, terwijl een creatief of muzisch therapeut gespecialiseerd is in het gebruik van één medium, zegt Maike Kooijmans, docente aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Wel kan de agoog net als de therapeut individueel met cliënten werken. Daarnaast kunnen ze worden ingezet als coördinator, bijvoorbeeld van festivals of als ontwikkelaar. ‘Een creatief agoog moet nieuwe muzische en agogische producten en methoden kunnen ontwikkelen.’
Het verschil met andere manieren van hulpverlening is dat de dialoog altijd plaats vindt via een creatieve methode als schilderen, drama of spel. De werkgroepen die zich bezighouden met de inhoudelijke invulling van de majors, moeten zich ook verdiepen in de verschillen. Studenten moeten namelijk een weloverwogen keuze kunnen maken. Uit eerdere presentaties bleek dat er nog te veel overlap was met andere majors.
Die overlap is er nu grotendeels uit, zo blijkt tijdens de presentaties. Studenten zullen in ieder geval een duidelijk verschil zien tussen de major Creatief Agogisch Werk en de major Maatschappelijk Ondernemen, die gisteren ook kort werd gepresenteerd. Afgestudeerd Maatschappelijk Ondernemers kunnen bijvoorbeeld als intermediair optreden bij sociale problematiek of op wijk-regio of stadsniveau een plan maken om de leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast kunnen ze direct optreden als er conflicterende groepen tegenover elkaar staan. Met de nadruk op groepen.
Waarvoor studenten in de verschillende majors voor worden opgeleid, wordt dus steeds duidelijker. En ook het raamwerk voor het curriculum is voor de voltijd inmiddels klaar. Een raamwerk dat nog discussie opriep, want moet een stage nu wel of niet vastliggen en hoe flexibel kun je zijn met de invulling van het individuele programma? Vragen die deels onbeantwoord bleven, maar volgens dagvoorzitter Laura Koeter een goed begin is voor de verdere invulling van het onderwijsprogramma. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?