Terug naar overzicht

Studentenraad werft actievelingen

Dertig studenten schreven zich vandaag in op een lijst van de Hogeschool Studentenraad (HSR) van de Hogeschool Brabant. Zij gaven daarmee aan periodiek geïnformeerd te willen worden over het werk van de raad, of zelfs te overwegen om bij toekomstige vacatures zitting te willen nemen.
De HSR had de campagne gecombineerd met een bezoek van een delegatie van de Landelijke StudentenVakbond (LSVb). De twee stonden de hele dag zij aan zij bij een informatiestand in de aula van het gebouw aan de Hogeschoollaan, waar ze gesprekken met studenten aanknoopten. De LSVb gaf onder andere informatie over studiefinanciering en kamernood. In de loop van de dag werden ook andere locaties van de hogeschool door een delegatie van de HSR en de LSVb bezocht.
De HSR timmert momenteel aan de weg rond diverse actuele thema’s. Zo worden gesprekken gevoerd met de Facilitaire Dienst en studentenverenigingen over het plan om cateraar Albron een Grand Café in het hogeschoolgebouw te laten drijven. De studentenraad heeft via een rondschrijven de meningen van studenten hierover gepeild. Die lopen overigens flink uiteen.
Ook de reorganisatie van de Stichting Brabantse Hogescholen heeft de aandacht van de HSR. Met de studentvertegenwoordigers in de Hogeschool Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt gesproken over de toekomstige medezeggenschapsstructuur van de Avans Hogeschool. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?