Terug naar overzicht

Stufi-voorstel LSVb schopt het tot motie

De studiefinancieringsplannen die de LSVb samen met de PvdA en GroenLinks heeft uitgedokterd, hebben het bij het begrotingsdebat tot motie geschopt.
In het plan worden volgens de LSVb ‘uitgangspunten geformuleerd’ en geen stufisystemen aangedragen. Een studietaks of een lening mag het dus wat de bond betreft niet heten. ‘Voldoende financiële armslag, geen prestatiedruk en geen collegegeld. Het maakt studeren een stuk toegankelijker’, legt voorzitter De Jong nog maar eens uit.
En hoe gaat het dan met terugbetalen? Volgens het plan kan dat afhankelijk van inkomen en aantal genoten studiejaren. Toch een taks? De Jong wil er niet aan. ‘Het terugbetaalde geld kan bijvoorbeeld in een fonds worden gestort. Nogmaals: het gaat ons om de uitgangspunten.’
De kans dat het voorstel als motie wordt aangenomen, lijkt overigens te verwaarlozen. Andere partijen hebben zo hun eigen ideeën. Zo heeft het CDA een ballonnetje opgelaten over een systeem waarbij eenieder vier jaar leerrechten meekrijgt, en wil de SP een hoge studiefinanciering die als geheel door de staat wordt geschonken.
Staatssecretaris Nijs zegde overigens al toe het plan goed te bekijken. De bewindsvrouw wil rond de zomer met voorstellen komen om de studiefinanciering aan te passen. Uitgangspunt is daarbij dat de gift wordt gehandhaafd en dat daarnaast de leenmogelijkheden worden verruimd. De basis van dit idee is verzorgd via de verkenning van Commissie Vermeend, waaraan de LSVb ook al meewerkte. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?