Terug naar overzicht

Volgende maand 1 procent salarisverhoging

De werknemers in het hbo krijgen vanaf volgende maand 1 procent salarisverhoging. Bovendien komt er een extra eindejaarsuitkering van 0,7 procent van het jaarsalaris bovenop de structurele uitkering van 2 procent. Dat zijn werkgevers en werknemers in het hbo vorige week overeengekomen.
Voor 2003 was een ruimte voor salarisverbetering van 2,5 procent afgesproken. Met een toezegging voor een eenmalige uitkering van 0,6 procent in juli volgend jaar is die ruimte nu opgesoupeerd.

Ook zijn er afspraken gemaakt over verbetering van de salarisstructuur. Dat was hard nodig, vinden de bonden. In een toelichting zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb): ‘Het hbo kent in vergelijking met andere sectoren in het onderwijs de langste carrièrelijnen. Vergeleken met marktsectoren ligt het nog nadeliger. Daarnaast is de doorloop tussen de verschillende salarisgroepen (de sprong naar de volgende schaal) ondoorzichtig en valt te twisten over de noodzaak van het onderscheid tussen salarislijnen voor onderwijsgevenden en ondersteunend personeel.’ De verbeteringen zullen ertoe moeten leiden, dat werknemers bij normaal functioneren in maximaal tien stappen hun maximum salaris kunnen bereiken.
De invoering van de nieuwe structuur hangt ook samen met het invoeren van een beoordelingssysteem voor alle medewerkers. ‘Iets wat al langer mogelijk is, maar waar hogescholen weinig werk van hebben gemaakt. Het sneller doorlopen van de schaal zal dan ook meer gebruikelijk worden’, aldus de AOb. De snellere doorloop moet ook de nadelige effecten van het middelloonstelsel in de pensioenen verminderen.

De wens van de werkgevers om personeel flexibeler in te kunnen zetten lag de bonden zwaar op de maag. Ze zijn uiteindelijk akkoord gegaan onder de voorwaarde dat bestaande rechten niet zullen worden aangetast. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?