Terug naar overzicht

“29 december niet haalbaar; GMR doet stap opzij”

Een extra vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op 29 december om met de Raad van Bestuur uit de impasse te komen is niet haalbaar. Wel is vanmorgen tussen de partijen een formule gevonden die het mogelijk maakt de overgang naar de nieuwe organisatie op 1 januari doorgang te laten vinden.
In het gesprek van vanmorgen heeft het Dagelijks Bestuur van de GMR geprobeerd de Raad van Bestuur tot uitstel van de overgangsdatum te bewegen. Dit omdat de GMR-delegatie geloofde in een vergelijk als er maar tijd zou worden geboden.
De Raad van Bestuur hield echter voet bij stuk: 1 januari is en blijft de invoeringsdatum van de nieuwe structuur. Zou voor die datum het nee van de GMR tegen vier belangrijke deelplannen (zie het eerdere bericht van vandaag) niet van tafel zijn, dan zou de Raad van Bestuur de zaak als geschil voorleggen aan de externe beroepscommissie. De Raad van Bestuur gelooft dat de GMR daarbij geen schijn van kans zou maken.
Het Dagelijks Bestuur van de GMR wilde een geschil vermijden, en heeft uiteindelijk toegestemd in een herformulering van de brief waarin de afwijzing door de GMR van afgelopen dinsdag wordt meegedeeld. De Raad van Bestuur had de oorspronkelijke brief nog niet ontvangen. In de nieuwe brief reikt het DB een formulering aan die erop neerkomt dat de afwijzing van dinsdag niet als ‘nee’ hoeft te worden uitgelegd, maar kan worden opgevat als ‘nog geen instemming gegeven’. De Raad van Bestuur zou de brief dan niet als blokkade voor de invoering van de nieuwe organisatiestructuur hoeven op te vatten.
Op 6 januari komt de GMR wel in een extra vergadering bijeen. Dan wordt opnieuw over de kwestie gepraat. De Raad van Bestuur heeft zich bereid verklaard aanwezig te zijn. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?