Terug naar overzicht

Academieraden willen stem in benoeming directeuren

De academieraden en Dienstenraad van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch willen betrokken worden bij de benoeming van de directeuren in de nieuwe organisatie. Dat laten zij vandaag in een brief aan de Raad van Bestuur weten.

De Bossche academieraden en Dienstenraad stellen in de brief dat zij ‘een waardevolle bijdrage’ kunnen leveren door bij de benoemingsprocedure betrokken te worden Zij dringen er ’ten zeerste op aan’ dat er adviezen bij hen worden ingewonnen. Hiervoor is in de huidige procedure geen ruimte ingebouwd, constateren de raden.
De vorming van de academies en de reorganisatie van de ondersteunende diensten bij de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant (na 1 januari Avans Hogeschool) leidt ertoe dat het nieuwe management van diensten, academies en Leer- & Innovatiecentrum (LIC) via een plaatsingsprocedure wordt benoemd. Van de zeventig huidige managers kunnen er vijfendertig emplooi vinden in de nieuwe organisatie. De benoemingen moeten uiterlijk 1 februari rond zijn. (GR)

(Bijgewerkt 4 december 2003)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?