Terug naar overzicht

‘Avans Hogeschool niet afkorten tot AH’

Het is niet de bedoeling dat de nieuwe naam Avans Hogeschool met twee hoofdletters wordt afgekort tot een soort onderwijssupermarkt. Ook het gebruik van de naam ‘Avans’ zonder de toevoeging ‘Hogeschool’ is niet gewenst.
Dat staat te lezen op de nieuwe intranetsite, die het overigens zelf zo nauw niet neemt en de titel ‘Intranet Avans’ draagt. Op de site, waarop men toegang heeft via een account van de Hogeschool Brabant of de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, staat dat de regels niet alleen gelden voor opschriften en briefhoofden, maar ook in lopende tekst.

Te handhaven? Heidi Beerepoot, intern huisstijlcoördinator, geeft toe, dat in het spraakgebruik en bijgevolg ook in geschreven teksten de verleiding groot zal zijn dat ‘Hogeschool’ weg te laten. Toch hoopt ze met de richtlijnen een dam op te werpen tegen al te vrijzinnige varianten op de instellingsnaam. De afdeling communicatie, onderdeel van de nieuwe Dienst Marketing, Communicatie & Studentenzaken, heeft tot taak de huisstijl te bewaken.

Vanaf 1 januari wordt die huisstijl voor de meeste uitingen van kracht. Zo wordt na de jaarwisseling het nieuwe briefpapier in gebruik genomen, en treffen medewerkers bijpassende sjablonen op hun computer aan. De bebording wordt in de kerstvakantie vervangen. Nieuwe e-mailadressen met de letters ‘avans’ in plaats van ‘hsbos’ of ‘hsbrabant’ zijn in het nieuwe jaar actief. De bestaande e-mailadressen blijven overigens voorlopig daarnaast bruikbaar.
Nog niet aangepast zijn de websites van de beide hogescholen. In augustus moet een nieuwe vervangende website gereed zijn. Voorlopig wordt vanaf www.avans.nl doorgelinkt naar de oude sites. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?