Terug naar overzicht

Blackboard tijdens uiteinde 2003 uit de lucht

Op 29 en 30 december wordt Blackboard opgewaardeerd naar versie 6. Daardoor is de voorziening de laatste dagen van het jaar uit de lucht. Docenten/instructors wordt aangeraden vóór 25 december enkele noodzakelijke ingrepen te verrichten met het oog op een ongestoorde overgang.
De vernieuwde Blackboard versie 6 bevat diverse nieuwe opties. Uitgangpunt van de projectgroep, die al vanaf de zomer aan de upgrade werkt, is steeds geweest dat voortzetting van lopende cursussen ook in de nieuwe versie zo ongestoord mogelijk moet kunnen geschieden. Vandaar de oproep aan de docenten/instructors om nog vóór Kertsmis enkele speciale acties uit te voeren in lopende courses/communities waarover zij het beheer voeren. Ook bij de start met het vernieuwde Blackbaord zijn enkele acties nodig door course-instructors en community-eigenaren. Op de inlog- en portalpagina van Blackboard (webadres: bb.stbh.nl) is een link aangebracht naar een informatiepagina over de Blackboard 6 migratie.
Vanaf 1 januari 2004 is Blackboard voor medewerkers en studenten te bereiken via de webadressen bb.avans.nl of blackboard.avans.nl. De ELCO’s (Elektronisch Leren Coaches) van de faculteiten en academies zijn in december via enkele workshops voorbereid op de migratiegevolgen en kunnen bij eventuele problemen assistentie bieden. Er is ook een speciaal mailadres ingesteld (info.blackboard@hsbrabant.nl en na 1 januari info.blackboard@avans.nl) waar vragen gesteld kunnen worden over migratieaspecten. In januari komen er via de bb.avans.nl inlog- en portal-pagina’s speciale Bb Supportmaterialen beschikbaar. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?