Terug naar overzicht

Extra aandacht voor ouder personeel in hbo

Hogescholen gaan een flink aantal instrumenten inzetten om de oudere werknemer scherp te houden. Scholing zal daarbij een grote rol spelen, net als gezondheidcontrole en personal coaching.
Dat staat in de ‘Handreiking flankerend ouderenbeleid’ die de onderhandelaars hebben opgesteld bij de laatste cao, die overigens aan het einde van deze maand alweer verloopt.

In het hbo lopen – om het maar even oneerbiedig te zeggen – nogal wat krasse knarren rond. Die kunnen volgens werkgevers (verenigd in de HBO-raad) en de vakbonden nog prima mee, maar dat vergt aanpassingen.
Volgens de onderhandelaars is het zeer belangrijk dat de oudere werknemer serieus genomen wordt. De oudere werknemer moet op zijn sterke punten de waardering krijgen die hij verdient, en dan kan een nestor uitstekend een mentorrol op zich nemen.
Op andere punten moet er beter worden bijgestuurd. Scholing is een speerpunt, maar uitgangspunt is daarbij wel dat de leerstof direct toepasbaar is in de werkomgeving, en dat er veel feedback wordt gegeven om de routinematigheid van optreden te doorbreken.
Daarnaast moet er als de jaren gaan tellen een balans worden gevonden tussen ‘belasting en belastbaarheid’. Daarom is regelmatig ‘arbeidsgezondheidskundig’ onderzoek nodig bij personeel dat de vijftig is gepasseerd. Om het werkplezier vast te houden, zouden oudere personeelsleden frequent coaching moeten krijgen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?