Terug naar overzicht

HEAO gaat onvrede over werkplekken onderzoeken

HEAO-directeur Marc Hoornick wil dat de opleidingshoofden en een selectie van personeelsleden van de HEAO in Breda om de tafel gaan om te praten over de werkplekken, omdat daar veel onvrede over is.

Het onderwerp kwam aan de orde in de vergadering van de faculteitsmedezeggenschapsraad van dinsdag 2 december.

Aanleiding voor dit onderwerp was de vraag of er faciliteiten komen voor thuiswerkplekken. Hoornick antwoordde hier eerder in een brief ontkennend op. Daarop verzuchtte docentlid Rik Doodkorte dat het de docenten eigenlijk niet te doen is om een goede thuiswerkvoorzieningen, maar om een goede werkplek op de hogeschool. Hij hoort vaak van collega’s dat ze op het moment liever thuiswerken dan op de hogeschool.
Sinds de zomervakantie werken de docenten Bedrijfseconomie en Accountancy in een zogenaamde kantoortuin. Het zijn twee grote ruimtes, die met een open deur met elkaar in verbinding staan en waar in totaal 23 mensen werken. De docenten klagen over gebrek aan privacy en concentratieproblemen, doordat ze ook geconfonteert worden met studenten die bij collega’s in en uit lopen. Ook MER-docenten verhuisden in september naar een andere ruimte waar ze minder tevreden over zijn. Dat geldt ook voor hun ict-voorzieningen.

Handhelds
Ook een pilotproject met handhelds (elektronische agenda’s) voor werknemers riep bij enkele raadsleden de vraag op of het niet verstandiger is te investeren in betere werkplekken. Binnenkort mogen een aantal docenten elektronische agenda’s gaan testen. De ICT-afdeling gaat eerst onder meer onderzoeken of het mogelijk is de handhelds te koppelen aan de groupwise-agenda.
Volgens Hoornick is de invoering van handhelds een goede ontwikkeling. ‘Docenten zijn er beter door bereikbaar. De invoering vergt nu een beperkte investering en het is op de toekomst gericht.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?