Terug naar overzicht

Hogescholen pakken bètatekort aan

Meer eerstejaars in het hoger technisch onderwijs, een hoger afstudeerrendement én een stijging van het aandeel dat vervolgens een technisch beroep gaat uitoefenen. Die belofte doet het hbo aan het kabinet.
Voor de bijdrage aan de aanpak van het bètatekort verlangen de hogescholen wel een flinke tegenprestatie van Balkenende-II. Tussen 2004 en 2007 is zestig miljoen euro nodig, daarna nog eens 36 miljoen per jaar. Een aardige sloot geld, maar de opstellers van het plan wijzen erop dat hogescholen 75 procent van de technici uit het hoger onderwijs voor hun rekening nemen.

Het aantal eerstejaars moet tot en met 2007 met vijf procent omhoog. Die groei moet vooral komen van studenten die de zuivere techniek nu te hard vinden, maar best te porren zijn voor verdunde varianten als human technology (verbeteren van gebruikersvriendelijkheid) en medische techniek.
Twijfelaars moeten over de streep worden geholpen met brede bachelors, die nog veel keuzeruimte overlaten. Virtuele labs winnen terrein op stoffige accommodaties, onderwijs-eenheidsworst moet plaats maken voor intensieve coaching. De totale facelift kost negentien miljoen euro, structureel moet er nog eens twaalf miljoen bij.
Om de gehoopte extra instroom te verwerken en het rendement op te krikken, zijn volgens de hogescholen tweehonderd extra full-timedocenten nodig – goed voor een kostenpost van twintig miljoen eenmalig en zestien miljoen per jaar. Daardoor kan het slagingspercentage omhoog van 55 naar 65 procent en levert het hbo jaarlijks tweeduizend (semi-)technici meer af – een groei van vijftien procent.

Een claim van zestien miljoen eenmalig plus acht miljoen structureel berust op het idee om per techniekhogeschool twee ‘kennismakelaars’ aan te stellen. Zij moeten er in samenwerking met de lectoren voor zorgen dat de studenten hun kennis ten goede laten komen aan het bedrijfsleven. Voor kenniscirculatie is bovendien een eenmalige investering van vijf miljoen nodig. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?