Terug naar overzicht

IBG zoekt andere aanpak uitwonendencontrole

De IB-Groep (IBG) geeft de controle op adressen van studenten niet op, nu de rechter heeft bepaald dat de gehanteerde methode niet door de beugel kan. Vrijdag won de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) het kort geding dat ze tegen het controlebeleid van de beurzenverstrekker had aangespannen.
De LSVb had bezwaar aangetekend tegen het aanscherpen van het beleid zonder waarschuwing vooraf en zonder goede overgangsregeling. Studenten konden alleen nog maar via inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, een huurcontract of een bewijs van huurbetaling aantonen dat zij in aanmerking kwamen voor een uitwonendenbeurs. De rechter gaf de studentenbond gelijk.
De IBG moet binnen anderhalve week vanaf nu een brief aan alle ouderejaars sturen die aan de controle onderworpen zouden worden. Volgens een woordvoerster gaat dat ruimschoots lukken. ‘We zijn gewoon een beetje te kort door de bocht gegaan door onze methode niet helder te communiceren.’

Dat de aanscherping voor nu van de baan is, wil niet zeggen dat de uitwonendencontrole nu volledig op zijn gat ligt. De IBG bekijkt op dit moment de mogelijkheden. Over de aanscherping van het beleid ten aanzien van de uitwonenden gaat wat de beurzenverstrekker betreft overleg volgen met de studentenbonden.

De uitspraak van de rechter is overigens niet van toepassing op de studenten van dit studiejaar en het vorige: die vallen officieel onder de koppelingswet en zijn dus verplicht ingeschreven te staan op de plek waar zij daadwerkelijk wonen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?