Terug naar overzicht

Inkomenskloof tussen hoog en laag opgeleiden groeit

Het Centraal Plan Bureau voorziet een gapende kloof tussen arm en rijk in het jaar 2020. Een belangrijke oorzaak hiervan is een groeiend tekort aan hoger opgeleiden. Die blijft namelijk voorlopig groter dan het aanbod.
Het is nu eenmaal een wet dat een schaarstegoed duur is, en dus voorspelt het CPB dat de salarissen van hoger opgeleiden tot vijfenvijftig procent sneller zullen stijgen dan die van mensen zonder bachelors- of mastersdegree.
Het CPB redeneert dat er in de kenniseconomie blijvend vraag is naar mensen die een pittige opleiding hebben voltooid, terwijl het aantal afgestudeerden de komende jaren afvlakt.

In het document ’the lost race between schooling en technology’ werkt het CPB drie modellen uit. Behalve die met de meest radicale tweedeling, is er het meer voor de hand liggende ‘basismodel’, waarbij het inkomen van de hoger opgeleide zo’n dertig procent sneller stijgt.
Bij een geringere vraag naar hoger opgeleiden wordt het gat met de laaggeschoolden de komende jaren met tien procent vergroot. Dat gebeurt alleen als de overheid het hoger onderwijs meer subsidie geeft, zodat financiële drempels worden weggevaagd.

Toch is meer subsidie voor het hoger onderwijs niet de ultieme oplossing van het probleem: om te beginnen zou de instroom in het hoger onderwijs met maar liefst vijftig procent moeten toenemen. Daarnaast moet volgens het CPB ook niet worden voorbijgegaan aan ‘grenzen aan de intellectuele capaciteiten’. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?