Terug naar overzicht

Instroom Hogeschool Brabant over 2003 constant

In 2003 heeft de Hogeschool Brabant 3978 nieuwe studenten voor bekostiging ingeschreven. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. De hogeschool wist in het afgelopen jaar niet mee te profiteren van de forse landelijke groei.
De definitieve cijfers over 2003, gepubliceerd door de centrale studentenadministratie, bevestigen eerdere prognoses. In de zomer zag het er al naar uit dat er voor de Hogeschool Brabant weinig of geen groei in zou zitten. Het geschatte landelijke groeicijfer van het hbo bedroeg toen ongeveer 5,5 procent. Wanneer die prognose uitkomt, zou het marktaandeel van de Hogeschool Brabant met ruim een kwart procent dalen.
De stagnatie van de Hogeschool Brabant staat niet op zich. De groei van het hbo in Noord-Brabant blijft als geheel achter: de prognose in augustus bewoog zich rond een groei van 2 procent.
Een gunstige uitzondering is de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch – partnerinstelling van de Hogeschool Brabant -, die zo’n 7 procent meer nieuwe inschrijvingen telde. Per saldo blijft daardoor het verlies van marktaandeel van de Stichting Brabantse Hogescholen, straks Avans Hogeschool, beperkt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?