Terug naar overzicht

Lectoraat PABO rond na extern advies

De aanvraag voor een PABO-lector is goedgekeurd nadat de SKO (Stichting Kennisontwikkeling HBO) eerst nog de mening van een externe adviseur vroeg.

Voormalig directielid Jan Aarts heeft zich de afgelopen maanden met de aanvraag beziggehouden. Hij vertrekt per 1 januari bij de PABO voor een baan bij de onderwijsinspectie. Gisteren was zijn afscheidsreceptie. Hij reageert blij dat net voor zijn vertrek het lectoraat nog rond is gekomen. Daar was nog enige tijd onduidelijkheid over toen de stichting die de aanvragen goedkeurt, de SKO, het advies van een extern iemand inriep.
Dinsdag ontving de PABO in Breda een brief dat het lectoraat ‘competentiegericht leren en vraaggerichte leerarrangementen in de opleiding leraar basisonderwijs’ is toegekend. De school moet nog wel een aantal punten in haar aanvraag aan de SKO verduidelijken.
‘Uiteindelijk kwam de externe adviseur met drie vragen, die wij eenvoudig kunnen beantwoorden. Het bleek vooral een verschil in interpretatie. Het belangrijkste punt wat de adviseur aandroeg, was dat hij vond dat we te ambitieus waren. Hij had begrepen dat we eerst wilden onderzoeken of competentiegericht leren wenselijk en mogelijk is en dat we het daarna wilden invoeren. Maar dat is niet zo.’ Volgens Aarts is het wel duidelijk dat competentiegericht leren de toekomst heeft. ‘De opleiding wil via het lectoraat de condities helder krijgen waaronder het competentiegericht leren het beste ingevoerd kan worden.’
Jan Aarts zou zelf de lector worden. Nu hij vertrekt, moet naar een andere persoon worden gezocht. Aarts heeft de Raad van Bestuur van de Hogeschool Brabant, waar de PABO onderdeel van is, daarvoor aanbevelingen gedaan. Naar verwachting is eind januari duidelijk wie de nieuwe PABO-lector wordt. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?