Terug naar overzicht

LSVb: ‘Sta op en onderhandel!’

Het gaat niet goed met het studentenactivisme. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept universiteiten, hogescholen en studenten daarom op kritiek en activisme te omarmen.

Door de prestatiebeurs, bama problemen en het bindend studie advies heeft de student nauwelijks nog tijd en geld om zich in te zetten voor beter onderwijs.
Daar komt nog bij dat de ontzuiling ervoor heeft gezorgd dat het in veel kringen voor studenten ‘not done’ is geworden om zich te verenigen in studentenvakbonden. Dat stelt de LSVb in een notitie over studentenactivisme. De bond wil zich echter niet zomaar neerleggen bij deze ontwikkeling, en doet een reeks aanbevelingen in de hoop het tij te keren.
Zo zou de overheid stimuleringsprogramma’s moeten opstellen, omdat studentenactivisme ook een positieve werking zou hebben op de leefomgeving. Hogescholen moeten hun schoolse manier van onderwijzen laten varen. Zij moeten de student juist stimuleren om zich buiten het geijkte pad te begeven. De LSVb ziet hier een stimulerende taak weggelegd voor de HBO raad.
Ook voor universiteiten heeft de studentenbond goede raad: zij kunnen profiteren van creatieve geesten. ‘De kritische actieve student moet het gevoel krijgen gewaardeerd te worden en niet tegengewerkt. Stimuleer dus de actieve student en krijg hiervoor een rijkere instelling terug.’

Tenslotte richt de LSVb zich tot de potentiële actieve student zelf. ‘Volg vooral je hart. Je kunt daadwerkelijk iets bereiken. Sta op en onderhandel.’ (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?