Terug naar overzicht

Nieuwjaarsontbijt, -lunch en -borrel

De eerste feestelijke daad van Avans Hogeschool staat op de rails. Op 5 januari vindt voor de medewerkers achter elkaar een nieuwjaarsontbijt, een nieuwsjaarslunch en een nieuwjaarsborrel plaats.
De Raad van Bestuur heeft de drie evenementen op één dag achter elkaar gezet om de medewerkers allemaal op hun eigen locatie in de gelegenheid te stellen gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. De festiviteiten vallen samen met de aftrap voor de nieuwe organisatie onder de naam Avans Hogeschool.
In Breda wordt ontbeten, in Tilburg geluncht en in ‘s-Hertogenbosch geborreld. (FG)

(De medewerkers krijgen vandaag per e-mail een uitnodiging. Aanmelden eveneens per e-mail: programmabureau@hsbrabant.nl.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?