Terug naar overzicht

Ook faculteitsraad HEAO Breda wil inspraak in benoemingen

De faculteitsraad van de HEAO Breda heeft zich aangesloten bij de opvatting van de Bossche academieraden, dat de medezeggenschapsorganen inspraak moeten hebben bij de benoeming van nieuwe leidinggevenden.
In een brief aan de Raad van Bestuur schrijft de faculteitsraad: ‘Binnen de FEM was het in het verleden gebruikelijk om de medezeggenschapsraad bij de benoemingsprocedure te betrekken. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat er onder de medewerkers van de faculteit FEM altijd een groot draagvlak is geweest voor de nieuwe leidinggevende.’
Eerder schreven de academieraden en de dienstenraad van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch een gezamenlijke brief aan de Raad van Bestuur waarin ze om inspraak in de benoemingen vroegen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?