Terug naar overzicht

Papier-inzamelactie Ghana afgeblazen

Briefpapier en enveloppen van de Hogeschool Brabant die overschieten, als op 1 januari de naam ‘Avans Hogeschool’ van kracht wordt, zullen niet naar Ghana worden getransporteerd. Oud-docent en -voorzitter van de Hogeschool Medezeggenschapsraad Ger van Dooren had die actie al in gang gezet.
De oproep tot inzameling van het papier en de enveloppen was al uitgegaan. In de hogeschoolkrant Impuls van gisteren werd de medewerkers gevraagd de overtollige voorraden bij de conciërges in te leveren. Het papier zou via de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Bavo Ulvenhout naar Ghana worden vervoerd om scholen te bevoorraden. Rinus Wisse van de Werkgroep: ‘Er zijn daar veel scholen die met een chronisch materiaaltekort kampen. Papier is daar kostbaar en schaars en hier brengt het weinig op. Daarom is het papier rechstreeks opsturen het effectiefst.’
Maar de Raad van Bestuur heeft de actie afgeblazen. Die vindt dat er te veel risico’s aan kleven. In het verleden is het voorgekomen dat briefpapier van hogescholen te kwader trouw is gebruikt. Er lag al een draaiboek klaar om de voorraden te vernietigen via het bedrijf Van Gansewinkel.

Initiatiefnemer Ger van Dooren is teleurgesteld. Hij vindt de argumentatie niet overtuigend en wijst erop dat in het verleden al vele malen briefpapier van de Hogeschool West-Brabant naar Ghana is verstuurd, en dat daarover nooit problemen zijn gerezen. Naar eigen zeggen had hij ook al groen licht gekregen van Jos Ossewaarde, lid van de Raad van Bestuur. Ossewaarde bestrijdt dit. Hij zou eerst nog overleg over het verzoek hebben, zo zegt hij.

Titia Bredée, verantwoordelijk voor het project naamgeving en huisstijl, kondigt aan, dat Van Gansewinkel met ingang van week 51 de voorraden dagelijks gaat verwijderen. Het wordt volgens Bredée milieuvriendelijk gerecycled.
Het zou om vele vrachtwagenladingen gaan, die nu nog in de magazijnen liggen opgeslagen. Daar komen de kleinere voorraden bij in de kasten van secretariaten en werkkamers. Medewerkers kunnen die op de gebruikelijkke wijze bij de de oud-papiercontainers kwijt. De Facilitaire Dienst zorgt ervoor dat die tijdig worden opgehaald. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?