Terug naar overzicht

Raad van Bestuur hoopt nog op groen licht 29 december

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)overleggen naarstig. Doel: nog vóór de jaarwisseling instemming op de deelplannen voor de nieuwe organisatie.
Gisterenmiddag kwam de GMR op verzoek van de Raad van Bestuur al in een extra vergadering bijeen. De Raad van Bestuur wil per se vanaf 1 januari met de nieuwe organisatiestructuur van start, maar de GMR had afgelopen dinsdag nee gezegd tegen vier belangrijke deelplannen. Die plannen gingen over de nieuwe academies, het op te richten Leer- en Innovatiecentrum (LIC) en de ondersteuningsstructuur.
Vooral de verhouding tussen de onderwijswerkvloer en het LIC wekt weerstand. De afbakening van verantwoordelijkheden zou te vaag zijn. Het LIC moet kaders voor de aanpak van het onderwijs gaan ontwikkelen, en sommigen vrezen dat daarmee de verantwoordelijkheid van het docerend personeel teveel in het geding komt. Ook het plan voor de ondersteuning vond men niet duidelijk genoeg om ermee in te stemmen.

De Raad van Bestuur wil met alle plezier proberen de teksten aan te scherpen zodat de voorstellen alsnog instemming kunnen krijgen. Maar de tijd dringt. De ingangsdatum 1 januari is voor het bestuur steeds heilig geweest, en daar wil het in het zicht van de haven niet van afwijken.
Bij de extra vergadering van gisterenmiddag waren niet voldoende leden van de GMR aanwezig om een besluit te kunnen nemen. Vandaar dat nu is voorgesteld tussen Kerstmis en de jaarwisseling nog een keer extra bijeen te komen. Als datum wordt 29 december genoemd. De Raad van Bestuur hoopt, dat er dan wel een quorum is en dat de bijgestelde voorstellen alsnog genade kunnen vinden in de ogen van de medezeggenschapsraad. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?