Terug naar overzicht

Stivoro: ‘Roken in werkkamer verboden’

Medewerkers van de Stichting Brabantse Hogescholen mogen op de eigen werkkamer niet roken, ook niet als zij die werkkamer voor zich alleen hebben. Dat zegt de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro), die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid voorlichting geeft over de gewijzigde Tabakswet.

Vanaf 1 januari heeft volgens die wet iedere werknemer in Nederland recht op een rookvrije werkplek. Hoewel die regel voor scholen al van kracht was, had de Raad van Bestuur eveneens vanaf 1 januari een stichtingsbrede regeling voor de Stichting Avans Hogeschool willen laten ingaan. Dat lijkt niet te lukken, nu de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) niet met de voorgestelde regeling instemt.
Tijdens de behandeling afgelopen dinsdag ontstond met name discussie over de uitzonderingen voor het algehele rookverbod: de rokerskantine, één of twee rokersruimtes per afdeling en werkkamers van rokers. De laatstgenoemde uitzondering zou in strijd zijn met de wet.

Stivoro bevestigt dat. Directeur Trudy Prins: ‘Binnen kantoren is het eigenlijk niet goed denkbaar dat er werkruimtes zijn die onder de uitzondering kunnen vallen.’ Ze doelt daarmee op de uitzondering in de wet voor ‘als privé aan te merken en als zodanig aangewezen ruimten’. De directeur wijst erop dat kantoorruimtes eigenlijk altijd voor anderen toegankelijk moeten zijn. ‘Bij éénpersoonskamers gaat het vaak om de kamers van leidinggevenden. Medewerkers moeten daar voor hun werk naar binnen kunnen, maar ook bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel.’
Waar is die uitzondering in de wet dan voor bedoeld? ‘Denk aan bijvoorbeeld de cabine van een vrachtauto. Daar komt doorgaans alleen de chauffeur. Zijn collega’s ontmoet hij in het bedrijf of buiten.’
Prins ziet ook allerlei andere problemen opdoemen als een bedrijf uitzonderingen zou maken voor rokers in éénpersoonskamers: ‘Je krijgt afgunst van niet rokende collega’s die zeggen: om alleen op een kamer te mogen zitten moet je roker zijn.’
Stivoro erkent, dat deze interpretatie van de wet nog niet door jurisprudentie is gestaafd, maar dat de instanties haar wel zo hanteren bij het handhavingsbeleid. De Keuringsdienst van Waren is belast met de handhaving en kan bij overtreding namens het ministerie van Volksgezondheid boetes opleggen. (FG)

Zie ook: www.rokenendewet.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?