Terug naar overzicht

Tegenvallende rijkssubsidie scheelt Avans 1,7 miljoen

De korting op het budget per student waarmee het ministerie van OCW de hogescholen vorige week overviel scheelt de Stichting Brabantse Hogescholen, straks Avans Hogeschool, het komend jaar 1,7 miljoen euro. De Raad van Bestuur heeft de concept begroting op de valreep teruggetrokken.
Frans van Kalmthout, portefeuillehouder financiën in de Raad van Bestuur gaat naarstig op zoek naar posten waarop de extra korting kan worden verhaald. Hij realiseert zich dat dat niet eenvoudig is omdat er al bezuinigingen in de begroting waren verwerkt.
‘De ondersteunende diensten hebben een bezuinigingsdoelstelling van 20 procent in vier jaar. En met name de techniekacademies leveren ook al in. Daar kun je niet via de kaasschaafmethode nog eens een bezuiniging bovenop zetten. We gaan dus eerst het totale uitgavenpatroon bekijken. Misschien moeten we op sommige onderdelen een pas op de plaats maken. Bijvoorbeeld door toch wat minder computers aan te schaffen of voor een wat langere afschrijvingsperiode te kiezen.’

De begrotingsbrief die het ministerie van OCW op 8 december verstuurde heeft bij veel hogescholen boosheid opgewekt. De brief hoort er eigenlijk in september te liggen. Door de vertraging bij het ministerie werden de instellingen verrast met een korting op een moment dat de begrotingen voor het komend jaar overal al zijn opgesteld.
De korting is een gevolg van de verdelingssystematiek in het hbo. Het bedrag per student is afhankelijk van de ‘onderwijsvraagfactor’, een formule waarin variabelen als studentenaantallen en studierenedement zijn verwerkt. Stijgt bijvoorbeeld het aantal studenten, dan neemt niet het bedrag voor het totale hbo toe, maar wordt het bedrag per hbo-student verlaagd. Als meetpunt wordt de situatie twee jaar terug genomen.
Volgens Van Kalmthout hadden de hogescholen niet gerekend op een korting, omdat de berekening de afgelopen jaren niet tot belangrijke afwijkingen had geleid. Men verwachtte niet dat onderwijsvraagfactor nu wel tot een verlaging van het bedrag per student zou leiden. ‘Alleen het ministerie beschikt over de verzamelde gegevens van alle hogescholen’, aldus Van Kalmthout.
Om te voorkomen dat het ministerie de instellingen in de toekomst nog eens op het verkeerde been zet wordt overwogen de HBO-raad voortaan ook zelf een boekhouding van de kengetallen te laten bijhouden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?