Terug naar overzicht

UvA stuurt kwart eerstejaars economie weg

De Universiteit van Amsterdam heeft 121 eerstejaars economie van de opleiding gestuurd. Dit als gevolg van het negatief bindend studieadvies dat het afgelopen studiejaar werd ingesteld.
Direct gevolg is dat de studenten zich de komende drie jaar niet in mogen schrijven aan de faculteit, al zijn ze bij andere opleidingen wel welkom.
Met de actie wil de UvA iets doen aan de hoge uitval bij economie. Het aantal studenten dat zijn propedeuse haalde, oversteeg in het recente verleden niet eens de helft.

De LSVb laat desgevraagd weten geen goed landelijk beeld te hebben van de slachtoffers van het bindend advies. ‘Vaak wordt het opgevangen door de lokale zusterbond. Bovendien zijn studenten niet snel geneigd tot actie over te gaan omdat het beleid is’, aldus een woordvoerster.
De LSVb wil van het bindend studieadvies af vanwege de onnodige prestatiedruk. In een recent voorstel over de herinrichting van de studiefinanciering wordt afschaffing expliciet genoemd. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?