Terug naar overzicht

400 Tilburgse studenten in asielzoekerswoningen

Acht semipermanente gebouwen voor de opvang van asielzoekers worden van elders naar Stappegoor in Tilburg verplaatst om dienst te doen als studentenhuisvesting. Er komen vierhonderd studenten te wonen.
Het project is een initiatief van de gemeente Tilburg, het plaatselijke hoger onderwijs en de woningcorporatie BreBurg (voorheen Wonen Midden-Brabant en Wonen Breda).
De huur voor de tijdelijke wooneenheden gaat volgens BreBurg 235 euro per maand bedragen. Het ministerie van VROM biedt de twee verdiepingen tellende gebouwen vrijwel gratis aan. De stichtingskosten hebben vooral betrekking op het transport, de reconstructie en de aansluiting op de nutsvoorzieningen. Er resteert een tekort van tussen de twee en drie ton. Dat zal worden gedragen door de gemeente Tilburg, de corporatie en de onderwijsinstellingen, verklaart BreBurg-woordvoerder T. Streppel in het Brabants Dagblad.
Het is de bedoeling dat de gebouwen vijf jaar in gebruik blijven. Daarna hoopt men vijfhonderd permanente wooneenheden in het onderwijsgebied Stappegoor nabij Fontys Hogescholen gereed te hebben. Ook in de omgeving van de Tilburgse universiteit en de vestiging van Avans Hogeschool zullen nieuwe studentenflats worden gebouwd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?