Terug naar overzicht

Afslankrepen vallen bij Belgen in de smaak

De afslankproducten van Weightcare kunnen een plekje veroveren op de Belgische afzetmarkt, maar dan moeten de maaltijdrepen, soepen en tussendoortjes de strijd aangaan met marktleiders als Modifast, Slimfast en Profiel.
Dat kan alleen door lagere prijzen te vragen dan de concurrent, adviseren tweedejaarsstudenten International Business & Languages (IBL) uit Den Bosch.
De studenten onderzochten voor het bedrijf Prinsen, producent van Weightcare, de mogelijkheden op de Belgische afzetmarkt. Daarvoor hielden ze straatinterviews in Charleroi, Brugge, Antwerpen, Luik, Gent, Kortrijk, Brussel en Mond. Ze presenteerden hun resultaten vandaag aan docenten en afgevaardigden van het Helmondse bedrijf.
Uit het onderzoek bleek dat 40 procent van de ondervraagden bekend was met producten van Weightcare. De meeste van hen (60 procent) kenden de maaltijdvervangers, 30 procent de tussendoortjes en soepen. Vrouwen tussen de 21 en 30 jaar bleken het meeste gebruik te maken van afslankproducten. Niet raar, volgens de studenten, omdat vooral deze groep bezig is met afvallen.
Het overgrote deel van de ondervraagden was positief over de smaak van de producten. Slechts 5 procent vond het niet lekker. Over de nieuwe verpakking waren de meeste geënquêteerden te spreken, vanwege de kleur en de duidelijkere informatie.
Ten slotte bleek uit het onderzoek dat de ondervraagden bereid zijn tussen 1,75 en 2 euro neer te tellen voor een afslankproduct, maar liever iets minder. De studenten adviseren – vooral vanwege de concurrentie – een prijs van 1,41 euro. Dan zou een mogelijke omzet van 900.000 euro te realiseren zijn.
De afgevaardigde van Prinsen vroeg zich af hoe de studenten bij dat bedrag komen. ‘Het lijkt me aan de hoge kant’. De studenten konden ter plekke geen uitsluitsel geven, maar verzekerden dat de benodigde berekeningen in het rapport te lezen zijn. Toch had de opdrachtgever juist die uitleg graag in de presentatie gezien: ‘Het is een bedrijfspresentatie. Je werkt naar een climax toe. Noem de omzetverwachting, dàt willen bedrijven weten.’
Docente Ingrid van Kempen complimenteerde de studenten met hun eerste veldonderzoek, maar benadrukte eveneens dat een bedrijf harde cijfers wil. ‘Net als jullie graag je cijfers na een tentamen willen weten.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?